دستگاه اسکریو جوینت screw joint arch roof rollforming machine :دستگاه اسکریو جوینت   screw joint arch roof rollforming machine :

 

شبیه دستگاه ubm می باشد با این تفاوت که در این روش قطعات ساخته شده در هم پیچ و مهره می شوند ، مزیت این دستگاه و این روش نسبت به یو بی ام و کی اسپن این است که در این روش قطعات در اندازه های کوچکتری ساخته می شوند و در هم پیچ و مهره می شوند ؛ این امر سبب می گردد تا جا به جا یی قطعات ساخته شده و در کنار هم قرار دادن آنها بسیار راحت تر باشد ؛ همچنین در مقابل طوفان سازه قابلیت چند سانت تکان خوردن داشته باشد تا استقامت بیشتری پیدا کند .


این دستگاه نسل قدیمی  ubm ,  kspan  می باشد ؛ کار با آن به نسبت یو بی ام راحت تر ، ولی کیفیت پایین تری دارد  .